top of page

Apartment G

קיר נגרות גמר צבע נירלט עם גומחה עץ פורניר בדירה שעברה שיפוץ

כפר סבא

92 מ"ר

דירת 4 חדרים

זוג שבו הבעל נכה, רצה למכור דירה קיימת ולעבור לבניין חדש. לאחר שחישבו את ההוצאות הכרוכות בקניה מכירה וכל השדרוגים שירצו להכיל על הדירה העתידית הסברתי להם ששיפוץ ישתלם יותר. וכך הפכנו דירה לא מונגשת, צרה, וצפופה לדירה מרווחת מפנקת וחדשה ללא גריעה ממספר החדרים. במסגרת השיפוץ חילקנו את החלל מחדש, והכלנו את כל הבקשות והחלומות של הלקוחות.

bottom of page